Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Bent u chronisch ziek of gehandicapt, dan kunt u een bijdrage van €200 ontvangen voor de extra kosten die u vanwege uw ziekte of handicap maakt.

Om in aanmerking te komen voor deze regeling heeft u:

- een geldige WMO-indicatie, WLZ indicatie of CIZ indicatie, of; 
- een gehandicaptenparkeerkaart, of;
- een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, IVA, WGA, WAZ of Wajong-uitkering), of;
- een uitkering op grond van Participatiewet, IOAW of IOAZ met ontheffing van de sollicitatieplicht op basis van medische gronden, of;
- het volledige wettelijke eigen risico (€385) voor uw zorgverzekering betaald in 2020 of in 2021 of;
- GarantVerzorgd 3 zorgverzekering van Menzis (polisblad van het jaar 2021).

Let op!
Dit is een extra regeling. Hier moet u apart een aanvraag voor doen. U kunt de extra regeling aanvragen in uw persoonlijke omgeving onder het kopje ''Mijn regelingen > extra regeling aanvragen''. 
Vergeet niet één van bovenstaande gevraagde bewijsstukken mee te sturen bij uw aanvraag. 

Minimaregelingen Renswoude is onderdeel van Bureau Minimaregelingen. U kunt ons elke werkdag bellen tussen 09:00 en 12:00 uur en tussen 13:00 en 15:00 uur. Ons telefoonnummer is 033 30 35 460. U kunt ook het contactformulier invullen of ons een bericht sturen via de knop 'Bericht sturen' in uw persoonlijke omgeving.