Kan ik gebruik maken van de regelingen?

 

De minimaregelingen van de gemeente Renswoude zijn niet alleen bedoeld voor inwoners met een bijstandsuitkering, maar bijvoorbeeld ook voor werkende mensen met een laag salaris. Op deze pagina leest u voor welke regelingen u in aanmerking komt. Dat is afhankelijk van o.a. leeftijd, inkomen, vermogen en gezinssamenstelling.  

 

Wanneer heeft u recht op de regelingen?

  • U woont in de gemeente Renswoude.
  • Uw netto maandinkomen is lager dan de inkomensgrens genoemd in onderstaande tabel. Om uw inkomensgroep te bepalen, wordt uw netto maandinkomen getoetst aan de inkomensnormen van januari 2018. A=110% van de bijstandsnorm, B=120% van de bijstandsnorm, C=130% van de bijstandsnorm.
  • Uw vermogen is lager dan de gestelde norm in onderstaande tabel. 

 

STAP 1: Bepaal uw inkomensgroep 
Kies uw type huishouden. Neem vervolgens uw netto maandinkomen en controleer of het bedrag lager is dan de genoemde grens in kolom A (110%), B (120%) of C (130%). Valt uw netto maandinkomen binnen één van deze groepen? Ga dan naar stap 2. 

Personen 18 tot 21 jaar 110% (A) 130% (C)
Alleenstaand € 264,56 € 312,66
Gehuwd of samenwonend beide jonger dan 21 jaar

€ 529,13

€ 625,33
Gehuwd of samenwonend één persoon 21 jaar of ouder € 1.030,07 € 1.217,35
Personen 18 tot 21 jaar met kinderen 110% 130%
Alleenstaand € 264,56 € 312,66
Gehuwd of samenwonend beiden jonger dan 21 jaar € 835,32 € 987,19
Gehuwd of samenwonend één persoon 21 jaar of ouder € 1.336,26 € 1.579,22
Personen tussen 21 jaar en pensioen 110% 130%
Alleenstaand € 1.071,71 € 1.250,50
Alleenstaande ouder/verzorger € 1.071,71 € 1.250,50
Gehuwd of samenwonend beiden jonger dan pensioen € 1.531,01 € 1.809,36
Pensioengerechtigden 110% 130%
Alleenstaand € 1.199,45 € 1.417,53
Alleenstaande ouder/verzorger € 1.199,45 € 1.417,53
Gehuwd of samenwonend € 1.633,82 € 1.930,88

STAP 2: Bepaal uw vermogen
Bepaal dan uw vermogen. Is uw vermogen minder dan de aangegeven grens voor uw situatie? Dan komt u in aanmerking voor (één van) de minimaregelingen.

STAP 3: Dien uw aanvraag in

Als uw inkomen en vermogen binnen de aangegeven grenzen vallen, kunt u een aanvraag doen voor (één of meer) minimaregelingen. Klik hier om een aanvraag in te dienen.

Wanneer heeft u recht op de regelingen?

Wanneer heeft u geen recht op de regelingen?

In de volgende situaties heeft u geen recht op de regelingen:

  • U bent gedetineerd (de eventuele partner kan wel in aanmerking komen).
  • U staat niet ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie als woonachtig in Renswoude.
  • U bent jonger dan 18 jaar (dan kunt u niet zelfstandig een aanvraag doen).
  • U verblijft niet rechtmatig in Renswoude (vreemdelingen die op grond van artikel 11 van de Participatiewet geen recht op uitkering hebben).

 

Is uw inkomen en/of vermogen te hoog en komt u daarom niet in aanmerking voor deze minimaregelingen? Neem contact op met de gemeente Renswoude om te zien of u mogelijk recht heeft op andere vormen van inkomensondersteuning, zoals bijzondere bijstand.

Heeft u een vraag? Kijk dan eerst eens bij onze veelgestelde vragen. Wie weet staat het antwoord dat u zoekt er al bij. Als dat niet zo is, kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.