Voor wie zijn de minimaregelingen Renswoude?

De minimaregelingen van de gemeente Renswoude zijn niet alleen bedoeld voor inwoners met een bijstandsuitkering, maar bijvoorbeeld ook voor werkende mensen met een laag inkomen. Op deze pagina leest u voor welke regelingen u in aanmerking komt. Dat is afhankelijk van o.a. leeftijd, inkomen, vermogen en gezinssamenstelling. 

Wanneer heeft u recht op de regelingen?

  • U woont in de gemeente Renswoude.
  • Uw gemiddelde recente ( 3 maanden )  netto maandinkomen is lager dan de inkomensgrens genoemd in onderstaande tabel.
  • Uw vermogen is lager dan de gestelde norm in onderstaande tabel.
     

STAP 1: Bepaal uw inkomensgroep

Kies uw type huishouden. Neem vervolgens uw recente netto maandinkomen en controleer of het bedrag lager is dan de genoemde grens. Valt uw netto maandinkomen onder de genoemde norm? Dan heeft u mogelijk recht op de minimaregelingen. Ga naar stap 2 om uw vermogen te controleren.

Personen 18 tot 21 jaar 100% 110% 120%
Alleenstaand € 252 € 278 € 304
Gehuwd of samenwonend beide jonger dan 21 jaar € 505 € 556 € 607
Gehuwd of samenwonend één persoon 21 jaar of ouder € 984 € 1.083 € 1.182
Personen 18 tot 21 jaar met kinderen 100% 110% 120%
Alleenstaand € 252 € 278 € 304
Gehuwd of samenwonend beiden jonger dan 21 jaar € 798 € 879 € 958
Gehuwd of samenwonend één persoon 21 jaar of ouder € 1.277 € 1.406 € 1.533
Personen tussen 21 jaar en pensioen 100% 110% 120%
Alleenstaand € 1.024 € 1.127 € 1.230
Alleenstaande ouder/verzorger € 1.024 € 1.127 € 1.230
Gehuwd of samenwonend beiden jonger dan pensioen € 1.463 € 1.610 € 1.757
Pensioengerechtigden 100% 110% 120%
Alleenstaand € 1.139 € 1.254 € 1.368
Alleenstaande ouder/verzorger € 1.139 € 1.254 € 1.368
Gehuwd of samenwonend € 1.545 € 1.700 € 1.855
Kostendelersnorm: voor personen tussen 21 jaar en pensioen   110% 120%
Wie met één of meer meerderjarige personen in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft      
Tweepersoonshuishouden   € 805 € 878
Driepersoonshuishouden   € 698 € 761
Vierpersoonshuishouden   € 644 € 703

 

STAP 2: Bepaal uw vermogen

Gezinssituatie Maximaal vermogen*
Alleenstaand € 6.225
Alleenstaande ouder/verzorger € 12.450
Gehuwd of samenwonend € 12.450

* Vermogen is uw (spaar)geld en bezittingen samen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld uw auto, caravan, motor en (spaar)geld op de bankrekening(en) van u (en eventueel uw partner). Een eigen woning in Nederland of in het buitenland telt niet mee als vermogen. Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en heeft u géén uitvaartverzekering? Dan mag u als reserve voor niet verzekerde uitvaartkosten een bedrag van € 7.500 per persoon aftrekken van uw vermogen.

Is uw vermogen minder dan de aangegeven grens voor uw situatie? Dan komt u in aanmerking voor (één van) de minimaregelingen.

STAP 3: Dien uw aanvraag in

Als uw inkomen en vermogen binnen de aangegeven grenzen vallen, kunt u een aanvraag doen. Kijk bij 'Regelingen'  welke regelingen er in 2021 zijn.  Klik hier om een aanvraag in te dienen.

Wanneer heeft u géén recht op de regelingen?

In de volgende situaties heeft u geen recht op de regelingen:

  • U bent gedetineerd (de eventuele partner kan wel in aanmerking komen).
  • U staat niet ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie als woonachtig in Renswoude.
  • U bent jonger dan 18 jaar (dan kunt u niet zelfstandig een aanvraag doen).
  • Personen met inkomen uit studiefinanciering DUO, tenzij er sprake is van een ten lasten komend kind.
  • U verblijft niet rechtmatig in Renswoude (vreemdelingen die op grond van artikel 11 van de Participatiewet geen recht op uitkering hebben).

Is uw inkomen en/of vermogen te hoog en komt u daarom niet in aanmerking voor deze minimaregelingen? Neem contact op met de gemeente Renswoude om te zien of u mogelijk recht heeft op andere vormen van inkomensondersteuning, zoals bijzondere bijstand.

Bekijk de website van Gemeente Veenendaal  

Neem contact op met Gemeente Renswoude

 

Heeft u een vraag? Kijk dan eerst eens bij onze veel gestelde vragen. Wie weet staat het antwoord dat u zoekt er al bij. Als dat niet zo is, kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.

Minimaregelingen Renswoude is onderdeel van Bureau Minimaregelingen. U kunt ons elke werkdag bellen tussen 09:00 en 12:00 uur en tussen 13:00 en 15:00 uur. Ons telefoonnummer is 033 30 35 460. U kunt ook het contactformulier invullen of ons een bericht sturen via de knop 'Bericht sturen' in uw persoonlijke omgeving.